A Yin-Yang

A régiek szerint az anyagi világ Yin-(Chi) és Yang-(Chi) ellentéteinek mozgásából keletkezett. A Yin és Yang nem csupán a természet ellentétes anyagi erőit képviseli, de általános értelemben, minden dolog két ellentétes, ugyanakkor egymást kiegészitő vonatkozását is. Ezen ősi felfogás szerint Yin és Yang kölcsönhatásával összhangban az anyagi világ is folyamatosan keletkezik, fejlődik, változik.

Tekintettel arra, hogy minden felosztható két ellentétes részre, a Yin-Yang felfogást a dualitás kifejtésére alkalmazták. Így mutatták meg, hogy az ellentétek szembenállása, kölcsönössége és néha szintézise, Yin és Yang árapálya minden dolog legbelsőbb, elválaszthatatlan, „rejtett” tulajdonsága.

Az ellentétek mozgása a felelős a világmindenségben bekövetkező változásokért. A gyors, kifelé ható, felemelkedő mozzanat, a meleg, a hő és a fényesség Yang természetűek.

A nyugalom, a befelé ható, az alászálló mozzanat, a hűvösség, a lassúság a Yin-hez tartozik.

A Yin és Yang gyógyászati jelentőségét tekintve a kezdeményező, a melegítő, az izgató és az ehhez hasonló hatással rendelkező dolgok Yang jellegűek; míg a sűrítő, a nedvesítő, a visszatartó és az ezekhez hasonló hatásokért felelős dolgok Yin jellegűek.

Yin és Yang sohasem abszolút jellemzők, hanem mindig viszonylagosak. A viszonylagosságot Yin és Yang egymásba való átalakulása tartja fenn. Ez abban mutatkozik meg, hogy kivétel nélkül minden felosztható Yin-re és Yang-ra. Például a nappal Yang és az éjszaka Yin. A betegségek és más bajok kezelése esetén a kínai gyógyászatban a gyökér oknak mindig a Yin és Yang közötti diszharmóniát tartják…